Články Archivy | Edolo

Články

15. 8. 2019

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ: Energetika pro firmy 21. století

Ještě nás do konce roku čekají 4 běhy semináře pro všechny podnikatele, kteří pracují nebo by rádi pracovali na energetickém managementu ve své firmě. Seminář s názvem Energetika pro firmy 21. století můžete navštívit v Českých Budějovicích (5.9.), Brně (11.9.), Karlových Varech (4.10.) a Ústí nad Labem (22.10.). Účast je bezplatná, stačí si jen registrovat…

PROBLÉM V DOTACÍCH? POHLED TROCHU JINAK NEŽ JAK JE V MÉDIÍCH
24. 4. 2019

PROBLÉM V DOTACÍCH? POHLED TROCHU JINAK NEŽ JAK JE V MÉDIÍCH

Dnes bych rád uvedl některé zprávy z posledních dnů na pravou míru. Možná jste zaregistrovali článek, který proběhl českými médii, jehož podstatou byla informace o zastavení operačního programu OPPIK.

PODĚKOVÁNÍ A POVZBUZENÍ!
24. 4. 2019

PODĚKOVÁNÍ A POVZBUZENÍ!

Dnes bych se s Vámi rád podělil o něco, čeho se nám podařilo dosáhnout díky Vám – našim klientům, spolupracovníkům a kamarádům. V poslední době dostoupalo „šílenství“ se jménem GDPR do velkých výšin.

ZAVEDENÍ GDPR VS. „IMPLEMENTACE GDPR“
24. 4. 2019

ZAVEDENÍ GDPR VS. „IMPLEMENTACE GDPR“

Připadá Vám název článku „divný“? Říkáte si, že je to „skoro“ stejné? České vs. cizí slovo? Chtěl jsem vyvolat zamyšlení nad tím, co Vám je v posledních dnech nabízeno, resp. může být nabízeno v dnech následujících. Pojďme se na to podívat.

PEST ANALÝZA
1. 1. 2019

PEST ANALÝZA

Pravděpodobně jste se potkali v životě se SWOT analýzou (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení). K čemu tedy je PEST analýza, kdy má smysl jí dělat a co nám může říct? PEST analýza je zkratka pro Political, Economic, Social and Technological analysis neboli analýza politických, ekonomických, sociálních a technologických faktorů. Všeobecně je to strategický audit vlivu makrookolí. „Účelem PEST analýzy…

28. 8. 2018

10 PŘEKÁŽEK STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ FIRMY

Stát v čele firmy není procházka růžovou zahradou. Udržet si autoritu, motivaci a  výkonnost po dlouhá léta, vyžaduje mnoho sebezapření, strategického řízení i riskantního balancování na hraně.  Téměř nikdo z majitelů či ředitelů firem se během kariéry nevyhne překonávání překážek ve strategickém managementu, které fatálně brání růstu společnosti. Někteří se přenesou přes překážky bez potíží, jiní nejsou schopni…