Články Archivy | Strana 3 z 14 | Edolo

Články

29. 11. 2017

GDPR – 10x mýtus a 1x řešení

V poslední době se začínají množit diskuze na téma GDPR (General Data Protection Regulation), pokud budeme přesní, tak se správně jedná o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Jak sleduji jednotlivé dění v této oblasti, tak se obávám, že se čím dál více „démonizuje“ a to od prezentované složitosti, přes vysoké finanční náklady na…

23. 11. 2017

Makroekonomie – v praxi a praktická!

Může být makroekonomie použitelná v praxi a praktická? Věřte, že může… V současné době jsme všichni zahlcováni z různých zpravodajských médií rozbory, statistikami nebo prognózami o vývoji našeho národního hospodářství. Vzhledem k tomu, že se tyto články stále častěji hemží odbornými a mnohdy nesrozumitelnými termíny, rozhodli jsme se Vám pomoci při orientaci v tomto velkém množství informací a zpracovali jsme návrh bulletinu, ve kterém…

16. 8. 2017

Neutíkají Vám peníze na Vaše projekty?

Je stále ještě období dovolených a právě teď je dobré si připomenout některé termíny, které se neúprosně blíží – ať Vám neutečou peníze, které můžete využít! ;-)) POZOR – blíží se konec těchto dotačních titulů: – program APLIKACE – 30.11.2017 – podpora realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje – program INOVACE – 12.11.2017 – zavedení inovace produktu…

20. 7. 2017

Pojďte spolupracovat s doktorandy a získejte svoji dotaci!

Chcete aplikovat nové trendy? Znáte studenty doktorského studia a chtěli byste, aby u Vás pracovali: Pojďme získat dotaci na jejich uplatnění právě u Vás! Na co lze získat podporu (podporované aktivity): vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup; znalostní transfer je realizován za…

3. 7. 2017

PRAKTICKÉ FINANČNÍ ŘEŠENÍ

Pojďme společně zjistit, my s našimi know-how externího poradce, Vy se špičkovými znalostmi vlastního podniku a odvětví, jak jste fungovali v minulosti, jaké změny a efekty se přenesly do současnosti a co to pro Vás znamená. Z analyzovaných údajů pojďme připravit plán do budoucna, kterým dominuje Vaše představa o Vašem podniku v budoucím období.

3. 7. 2017

JAK SI V DOBRÉ VÍŘE DVOJNÁSOBNĚ SNÍŽIT PRODUKTIVITU?

Krásný úterní den dnešní informace pro Vás je poněkud delší, pojďme se na ni podívat. Řekneme si, jak v dobré víře dvojnásobně snížit produkci firmy. Dám Vám příklad ze života:Pan A pracuje v bance A. Realitou je, že zaměstnanci jsou odměňováni za hotovou práci. Proto jim dáváme plány, které obsahují minimální hodnoty, které musí splnit. Na začátku roku…