PROBLÉM V DOTACÍCH? POHLED TROCHU JINAK NEŽ JAK JE V MÉDIÍCH | Edolo

PROBLÉM V DOTACÍCH? POHLED TROCHU JINAK NEŽ JAK JE V MÉDIÍCH

Dnes bych rád uvedl některé zprávy z posledních dnů na pravou míru.

Možná jste zaregistrovali článek, který proběhl českými médii, jehož podstatou byla informace o zastavení operačního programu OPPIK.

Pokud jste jej ještě nečetli, tak posílám dva zdroje:

A jelikož se v tomto světě dotací pohybuji již od prvopočátku (dělali jsme projekty už do předvstupních fondů v roce 2004), tak si dovolím komentář k těmto článkům. Upozorňuji, že zde vyjadřuji svůj osobní názor.

Několik faktů na úvod:

  1. Rozpočet 114 mld. Kč je rozpočet celého OPPIK pro období 2014-2020.
  2. K 10.4.2018 si lze prohlédnout statistiku celého OPPIK zde – https://www.agentura-api.org/op-pik-obecne/statistiky/
  3. Zde si můžete prohlédnout veřejnou statistiku členěnou po jednotlivých programech a výzvách – https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2018/04/Sledov%C3%A1n%C3%AD-%C4%8Derp%C3%A1n%C3%AD-alokace-OPPIK-6.4.2018.pdf
  4. Pokud si projdete odkazy uvedené v předchozích dvou bodech, zjistíte, že program je čerpán, takže logicky se popisovaný problém nemůže týkat celých 114 mld. Kč.
  5. Celý systém dotací je od roku 2007 postaven tak, že dotace příjemcům (tj. i Vám) se vyplatí z „kapsy“ MPO, které si svojí žádostí o platbu (obdobná té Vaší) zažádá o proplacení u Evropské komise takové prostředky, které vyplatila za své kapsy.

Můj komentář:

V celém článku, resp. ve všech článcích, které převzali jednotlivá média, je jedna klíčová věta – Audit ministerstva financí odhalil chyby na konci loňského roku. Podle něj byl problém především v nastavení pravidel pro podpořené projekty, které si dokážou samy vydělat. – tzn. toto (celý problém) se týká projektů, které z podstaty projektu generují zisk. Jak je v článku správně napsáno, mělo by dojít k odečtu zisku vygenerované realizací projektu a v době udržitelnosti od požadované/vyplácené dotace – POZOR: toto musí být zohledněno již při podávání žádosti o dotaci. Tyto projekty se ziskem jsou speciální typy projektů, obvykle jsou to např. malé vodní elektrárny, fotovoltaické elektrárny, kotle v teplárnách atd. Lze to připodobnit k investicím, které nejdou provozně zastavit, protože té turbíně prostě neporučíte, že se nemá točit a nemá generovat zisk (nebo že nemá svítit slunce). Navíc, když API vyhlašuje výzvy na tyto typy projektů, tak obvykle je ve výzvě již stanoven způsob výpočtu, resp. odečtu, podílu zisku od požadované dotace. Takže je to s dostatečným předstihem zveřejněno. Žadatelé nebo agentury zpracovávající žádosti o dotaci se mohou včas s tímto seznámit…

Závěr (můj názor):

Někdo z novinářů se (trochu) chtěl zviditelnit, tak „vyrobil“ problém = celé OPPIK je v ohrožení… a aby úplně nelhal, tak tam skryl větičku o tom, že se to zejména týká projektů, které budou generovat zisk. Ostatní projekty prostě běží dál 😉

Ale naprosto chápu, že to vyvolalo paniku, protože kdo nehledá to, co je mezi řádky, tak to ani jinak vyhodnotit nemohl.

Tím neříkám, že v čerpání prostředků mezi ČR a Evropou neexistují problémy, to ne, takový idealista nejsem… ale nestrašme všechny podnikatele v České republice, když to není potřeba. Všichni mají svých reálných starostí dost… 

Dovětek za mne – tímto se ukázalo, že na MPO jsou lidé, kteří dělají klíčové chyby a ano, souhlasím s panem ministrem, tito lidé by měli být (trestně) odpovědni, protože si jako rukojmí nevzali jeden projekt (jako kdybych udělal chybu já), ale rovnou celý systém dotací!

Takže na úplný závěr – doporučuji Vám číst občas mezi řádky a ověřovat si informace, které jsou prezentovány – nebo se zeptejte u nás 😉 rádi Vám uvedeme věci na pravou míru…

Sdílení