Výzva VI programu Potenciál | Edolo

Výzva VI programu Potenciál

Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Program si dále klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst, a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • cílovou skupinou jsou malé a střední podniky  a velké podniky
  • žadatelem/příjemcem mohou být i podniky vlastněné až z 100 % veřejným sektorem

Bližší informace naleznete na webu Agentury pro podnikání a inovace (API) nebo na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Připravujete se na podobné projekty, chystáte projektovou dokumentaci, či zavádíte nové technologie a výrobní postupy? Pomůžeme vám s tvorbou projektové dokumentace a zadání pro vaše dodavatele tak, aby výsledek odpovídat vašim představám. Kontaktujte nás pro vstupní konzultaci ZDARMA.

Sdílení