Napsání podnikatelského záměru není žádná věda! Ukážeme si jak na to | Edolo

Napsání podnikatelského záměru není žádná věda! Ukážeme si jak na to

Několikrát za životní cyklus podniku (zejména u mladších firem) stojí majitel/manažer před zdánlivě nelehkým úkolem sestavit a popsat svůj podnikatelský záměr.

Důvodem může být žádost o úvěr, dotaci, vstup na crowdfundingovou platformu, oslovení drobných investorů, oslovení strategického investora, prodej firmy a mnoho dalších případů. Většinou je obsah podnikatelského záměru shodný a liší se jen v rozsahu a hloubce detailu jednotlivých kapitol dle svého účelu.

Zatímco v případě prodeje nebo oslovení strategického investora budeme většinou spolupracovat s poradenskou firmou nebo investiční bankou, která nás celým procesem provede, v těch ostatních případech na to bývá vlastník/manažer firmy spolu se svým týmem sám.

Jaké hlavní kapitoly by měl podnikatelský záměr pokrývat?

 • Společnost
  • Základní údaje o společnosti
  • Cíle firmy, mise a vize
  • Popis hlavní činnosti a dosavadního vývoje
  • Vlastnická struktura
  • Klíčoví lidé (zejména pokud je podnikání založeno na patentech, vynálezech či specifických dovednostech)
 • Produkt
  • Popis hlavních produktů/služeb
  • Tržní pozice, srovnání s konkurencí
 • Trh
  • Popis cílových zákazníků
  • Velikost trhu, tržní potenciál, saturace, vývoj, bariéry vstupu
  • Regulace a legislativa
  • Popis hlavní konkurence (přímé, ale i nepřímé)
 • Podnikatelský záměr/projekt
  • Popis nového produktu nebo služby (případně nového trhu nebo distribučního kanálu), který je předmětem podnikatelského záměru (požadavku na financování či vstupu investora), a jeho současná vývojová fáze
  • Popis podnikatelské příležitosti
   • jakou konkrétní potřebu zákazníka chcete řešit
   • v čem budete lepší než konkurence
   • jaká bude přidaná hodnota pro zákazníka
  • Popis obchodního modelu a cenové strategie
  • Zhodnocení rizik projektu/podnikatelského záměru včetně potenciální reakce konkurence
 • Objem poptávaného financování a předpokládaná doba splatnosti
 • Detailní popis, na co budou získané finanční prostředky využity
 • Přílohy
  • Finanční a realizační plán projektu, návratnost investic
  • Obchodní a finanční plán společnosti na dobu splatnosti daného financování

Podrobnější návod na to, jak sestavit podnikatelský záměr či podnikatelský plán, si stáhněte ve formě e-booku.

Sdílení