Napsání podnikatelského záměru. [E-Book ke stažení] | Edolo

Napsání podnikatelského záměru. [E-Book ke stažení]

Několikrát za životní cyklus podniku (zejména u mladších firem) stojí majitel/manažer před zdánlivě nelehkým úkolem sestavit a popsat svůj podnikatelský záměr.

Důvodem může být žádost o úvěr, dotaci, vstup na crowdfundingovou platformu, oslovení drobných investorů, oslovení strategického investora, prodej firmy a mnoho dalších případů. Většinou je obsah podnikatelského záměru shodný a liší se jen v rozsahu a hloubce detailu jednotlivých kapitol dle svého účelu.

Zatímco v případě prodeje nebo oslovení strategického investora budeme většinou spolupracovat s poradenskou firmou nebo investiční bankou, která nás celým procesem provede, v těch ostatních případech na to bývá vlastník/manažer firmy spolu se svým týmem sám.

Základní strukturu podnikatelského plánu naleznete na našem blogu. Pokud vás zajímá podrobný návod na to, jak sestavit podnikatelský záměr či podnikatelský plán, stáhněte si jej zdarma ve formě e-booku po vyplnění formuláře.

Sdílení