Reference | Edolo

Reference

KORAMEX, A.S.

KORAMEX, A.S.

„S přístupem firmy ke stanovenému úkolu stejně jako s kvalitou práce jsme byli velmi spokojeni. Zpracovaná dokumentace splňovala naše představy a byla dodržena veškerá smluvní ujednání. V budoucnosti se nebráníme další spolupráci a bude naším potěšením, pokud nám v budoucnosti navrhnete další pomoc.“ Ing. Petr Makrlík, předseda představenstva

MĚSTO HROZNĚTÍN

MĚSTO HROZNĚTÍN

„Na základě naší spolupráce v oblasti zpracování podkladů pro získání dotace jsme neshledali žádné nedostatky v práci firmy Edolo, s.r.o. Z jejich strany však není zajištěn dostatečný vzájemný kontakt i po ukončení spolupráce.“ Martin Maleček, starosta

MĚSTO RABÍ

MĚSTO RABÍ

„Společnost Edolo, s.r.o. pro naše město organizovala výběrové řízení dle zákona o veřejných zakázkách na dodávku stavebních prací. Bylo pro nás důležité spolupracovat s kvalitním partnerem z toho důvodu, že je pro nás důležité, aby odvedená práce byla kvalitní. Firmu Edolo, s.r.o. můžeme všem dalším zájemcům eventuálně doporučit.“ Milan Leopold, starosta

MPRESENT, S.R.O.

MPRESENT, S.R.O.

„Tímto bychom chtěli jménem společnosti MPresent, s.r.o. vyjádřit naší spokojenost se spoluprací s firmou Edolo, s.r.o. Výsledky jejich práce jsou pro naši firmu velkým přínosem.“ Marek Svoboda, jednatel

OBEC BUKOVNÍK

OBEC BUKOVNÍK

„Společnosti Edolo, s.r.o. bychom rádi poděkovali za pomoc, podporu a spolupráci při vyřizování žádosti o dotaci z programu Rozvoj venkova ČR v rámci dotačních titulů SZIF. Díky jejich skvěle odvedené práci naše obec uspěla při schvalování dotace a obdržela z programu rozvoje venkova ČR dotaci ve výši 958 702 Kč na opravu místní komunikace. Jejich pomoci si nesmírně vážíme a věříme, že…

OBEC ČERMNÁ

OBEC ČERMNÁ

„Společnost Edolo, s. r. o. zpracovala pro obec Čermnou v roce 2009 žádost o dotaci z programu Rozvoj venkova ČR ohledně rekonstrukce prodejny potravin. Podali žádost za klienta v místě Čermná čp. 40. Žádost byla zpracována kvalitně a bez problémů zaregistrována Regionálním odborem SZIF v Českých Budějovicích  23.10.2009. Bohužel ani přes dobře zpracovanou žádost a vysoké bodové hodnocení jsme dotaci neobdrželi. Závěrem doporučuji…

OBEC DOBRŠÍN

OBEC DOBRŠÍN

„Vzhledem k tomu, že byla úspěšně dokončena akce z programu Rozvoj venkova na zlepšení vzhledu a dopravní infrastruktury obce, chtěl bych tímto poděkovat společnosti Edolo, s.r.o. za kvalitní zpracování žádosti o dotaci z fondů EU. Oceňuji jejich kladný a vstřícný postup, jak při zpracování žádosti, tak i při samotné realizaci. Těším se na další spolupráci.“ Miroslav Marek, starosta

OBEC KOVČÍN

OBEC KOVČÍN

„Služby společnosti Edolo, s.r.o. pokrývaly celý cyklus od zpracování zadávací dokumentace až po závěrečné ukončení a vyhodnocení, což je pro nás důležité z toho důvodu, že nemáme nadbytečné kapacity, které by se mohly věnovat dané oblasti. S přístupem firmy Edolo, s.r.o. jsme byli velmi spokojeni. Zpracovaná dokumentace splňovala naše představy a byla dodržena veškerá smluvní jednání.“ Ing. Ivan…

OBEC ŽITENICE

OBEC ŽITENICE

„Vystupování pracovníků Edolo, s.r.o. při všech jednáních byla vždy velmi korektní a vstřícná. Kvalitu podaných žádostí nemůžeme hodnotit, neboť společností byla dosud pro obec zpracovávána pouze jedna žádost o dotaci z ROP Severozápad. Dotace bohužel obci Žitenice nebyla přidělena, což ale rozhodně nepovažujeme za chybu společnosti, ale za systémovou chybu postupu schvalování žádostí o dotace. Pro další roky bychom…