OBEC BUKOVNÍK | Edolo

OBEC BUKOVNÍK

„Společnosti Edolo, s.r.o. bychom rádi poděkovali za pomoc, podporu a spolupráci při vyřizování žádosti o dotaci z programu Rozvoj venkova ČR v rámci dotačních titulů SZIF. Díky jejich skvěle odvedené práci naše obec uspěla při schvalování dotace a obdržela z programu rozvoje venkova ČR dotaci ve výši 958 702 Kč na opravu místní komunikace. Jejich pomoci si nesmírně vážíme a věříme, že ani v budoucnu nám neodmítnou pomoci. Těšíme se na další případnou spolupráci.“

Josef Polanka, starosta