Reference | Edolo

Reference

BETONOVÉ STAVBY GROUP, S.R.O.

BETONOVÉ STAVBY GROUP, S.R.O.

„Po několika létech, myslím si úspěšné spolupráce, bych Vám chtěl tímto velmi poděkovat za ochotu, vstřícnost a systematičnost při zpracování žádostí, monitorovacích zpráv a další administrativy spojené s dotacemi. Těším se na další spolupráci a věřím, že bude úspěšná – přínosná pro obě strany. Podněty Vám sdělím velmi rád osobně. Ing. Jiří Zacharda, jednatel

AGROKONZULTA ŽAMBERK, S.R.O.

AGROKONZULTA ŽAMBERK, S.R.O.

„Vaše „brožura“ je napsána velice srozumitelně. Též musím ocenit i styl písma, které dovoluje, aby informace lehce vklouzla do mozku. Brožuru jsem si vytiskla a svázala, takže je z ní opravdu pomocník, kterého mám při ruce.  Pochopitelně, abych všemu porozuměla a pamatovala si, nestačí číst jednou. Musím vícekrát a poté si zřejmě začnu klást i otázky. Předpokládám, jelikož mám na…

DUAN, S.R.O.

DUAN, S.R.O.

„Od prvních jednání, podání žádosti, vyřízení až po čerpání dotace v roce 2009 byla práce Ing. Václava Edla na vysoké profesionální úrovni a to včetně příjemného a korektního vystupování. K naší spokojenosti byla spolupráce kvalitní a úspěšná a firmě Edolo, s.r.o. tímto děkujeme.“ Libor Dušek, jednatel

FIDOX, S.R.O.

FIDOX, S.R.O.

„Společnost Edolo, s.r.o. nám poskytuje oporu v otázkách vedení účetnictví a daňové problematiky. Spoluprací s ní jsme získali spolehlivého partnera, který dodržuje termíny a dbá na dodržování zákonných norem, jež jsou pro nás mnohdy nečitelné. S Edolo, s.r.o. je vedení daňové a účetní agendy skutečně v klidu a správně.“ Miroslav Šlajch, jednatel firmy

HACO, S.R.O.

HACO, S.R.O.

„Spolupráci s firmou Edolo, s.r.o. hodnotíme dosud velice kladně, komunikace probíhá rychle a bez problémů. Jakékoli naše dotazy zodpovídají obratem. Jediný návrh na zlepšení bychom viděli v „manuálu“ pro jejich zákazníky – soupis důležitých informací, požadavků na evidenci atd. (zjednodušení obecně dostupných „manuálů“ OPPI). Věříme, že naše budoucí spolupráce bude probíhat i nadále ke vzájemné spokojenosti a že se…

INVEST TEL, S.R.O.

INVEST TEL, S.R.O.

„Spolupráce mezi společnostmi Edolo, s.r.o. a INVEST TEL, s.r.o. je dlouhodobá a z naší strany ji lze hodnotit kladně. Dochází zde při plnění jednotlivých úkolů k oboustranným prodlevám plnění termínů, ale prozatím se povedlo dotáhnout některé zakázky k úspěšnému kroku a doufáme, že i ke zdárnému zakončení. Spolupráce je prozatím založena na vyhledávání dotačních titulů vhodných pro naše uplatnění a případné podání…

JÄGER GESTELLBAU, S.R.O.

JÄGER GESTELLBAU, S.R.O.

„S přístupem firmy ke stanovenému úkolu, stejně jako s kvalitou podané žádosti, jsme byli velmi spokojeni. Firmu Edolo, s.r.o. můžeme všem dalším eventuálním žadatelům o vypracování podobných žádostí velmi doporučit.“ Jan Méner, jednatel

KORAMEX, A.S.

KORAMEX, A.S.

„S přístupem firmy ke stanovenému úkolu stejně jako s kvalitou práce jsme byli velmi spokojeni. Zpracovaná dokumentace splňovala naše představy a byla dodržena veškerá smluvní ujednání. V budoucnosti se nebráníme další spolupráci a bude naším potěšením, pokud nám v budoucnosti navrhnete další pomoc.“ Ing. Petr Makrlík, předseda představenstva

MĚSTO HROZNĚTÍN

MĚSTO HROZNĚTÍN

„Na základě naší spolupráce v oblasti zpracování podkladů pro získání dotace jsme neshledali žádné nedostatky v práci firmy Edolo, s.r.o. Z jejich strany však není zajištěn dostatečný vzájemný kontakt i po ukončení spolupráce.“ Martin Maleček, starosta