MIROSLAV CHUDĚJ, S.R.O. | Edolo

MIROSLAV CHUDĚJ, S.R.O.

„Dříve jsme měli tu čest spolupracovat s jinými společnostmi, které pro naši firmu zpracovávaly dotační programy podpory podnikání z fondů EU, a to neúspěšně. Dovolil jsem si bez předběžné konzultace doporučit zpracovatelskou firmu paní Ing. Davidové, která je ředitelkou firmy „OSMA zpracování plastů s. r. o.“ Moje dřívější neúspěchy mne k tomuto doporučení opravňují. Po konzultaci, kterou jsem s paní ředitelkou měl, projevila zájem o spolupráci s Edolo, s.r.o. Zaujal ji způsob, jak naší společnou a úspěšnou práci realizujeme. Minimální možné časové zatížení práce ve srovnání s jinými poradenskými zpracovatelskými firmami obnáší, včetně ochoty a okamžité reakce, vykonat cesty přes celou republiku k nám, abychom případné dodatky dopracovali tak, aby zpracované programy nic neohrozilo.“