INVEST TEL, S.R.O. | Edolo

INVEST TEL, S.R.O.

„Spolupráce mezi společnostmi Edolo, s.r.o. a INVEST TEL, s.r.o. je dlouhodobá a z naší strany ji lze hodnotit kladně. Dochází zde při plnění jednotlivých úkolů k oboustranným prodlevám plnění termínů, ale prozatím se povedlo dotáhnout některé zakázky k úspěšnému kroku a doufáme, že i ke zdárnému zakončení. Spolupráce je prozatím založena na vyhledávání dotačních titulů vhodných pro naše uplatnění a případné podání žádostí s následnou realizací. Prozatím spolupráci lze hodnotit jako úspěšnou i přes některé drobné nedostatky zejména časové. Doufáme, že spolupráce bude pokračovat nadále a bude přínosem pro obě společnosti.“

Miroslav Hanzlík, ředitel INVEST TEL, s.r.o. Klatovy