ALFA 3, S.R.O. | Edolo

ALFA 3, S.R.O.

„Spolupráce s touto poradenskou firmou byla již od samotného počátku bezproblémová. Komplexní přehled a orientace napříč celou problematikou dotací, jasně dané a specifikované potřebné výstupy od naší firmy a v neposlední řadě ochota kdykoliv nás navštívit v případě naší potřeby byly a jsou tím, co nás opakovaně přesvědčuje, že jsme při výběru poradenské společnosti měli tzv. šťastnou ruku.“