VRIO ANALÝZA | Edolo

VRIO ANALÝZA

Řekneme si něco o moderním nástroji k analýze zdrojů firmy – mikroprostředí, tzn. že VRIO analýza je doplňkem k PEST analý ze, která analyzuje makroprostředí.

VRIO analýza je zkratka pro Value, Rareness, Imitability a Organization neboli analýza hodnoty, vzácnosti, napodobitelnosti a uspořádání zdrojů. Všeobecně je to strategický audit vlivu makrookolí.

„Účelem VRIO analýzy je nalézt odpovědi na otázky: Jak je zdroj, který používáme hodnotný nebo drahý? Jak je zdroj vzácný? Lze jednoduše napodobit naše zdroje či produkty? Cílem a hodnotou pro Vás je pohled na Vaše zdroje ve vztahu k Vašemu podnikání, tj. dozvíte se zda to jak dnes fungujete je efektivní, zda se to nedá dělat lépe, efektivněji a tyto informace maximálně využít pro růst Vaší organizace.  Ukážeme Vám jak tuto „ekonomickou teorii“ prakticky využít.“ 

VRIO analýza je důležitou součástí strategického plánu firmy. V rámci realizace VRIO analýzy si odpovíte na otázky typu:

  • Je firma schopna využít příležitost?
  • Je těžké napodobit naše schopnosti, resp. bude významnou nákladovou nevýhodou pro konkurenci snaha rozvíjet, nebo duplikovat naše schopnosti?
  • Je firma organizovaná?

Obecně platí, že využívání příležitostí nebo zmírnění ohrožení vede k jednomu z dvou výsledků: zvýšení příjmů nebo snížení nákladů (nebo obojí). Skvělý způsob, jak identifikovat možné cenné zdroje nebo schopnosti je při pohledu dovnitř společnosti. VRIO analýzu lze použít k posouzení budoucího úspěchu firmy při využití existujících zdrojů a schopností, jakož i k posuzování úspěšnosti možných změn ve firmě. Níže je tabulka, která ukazuje různé možnosti a výsledky aplikování výstupů VRIO analýzy v praxi.

Valuable?Cenné?Rare?Vzácné?Costly to imitate?Nákladné napodobit?Exploited by the organization?Využíváno organizací?Competitive implicationKonkurenční důsledky
No NeCompetitive disadvantage Konkurenční nevýhoda
Yes AnoNo NeCompetitive parity Konkurenční shoda
Yes AnoYes AnoNo NeTemporary competitive advantage Dočasné konkurenční výhoda
Yes AnoYes AnoYes AnoNo NeUnexploited competitive advantage Nevyužitý konkurenční výhoda
Yes AnoYes AnoYes AnoYes AnoSustained competitive advantage Trvalá konkurenční výhoda

Za prvé, pokud zdroj není cenným, společnost by měla tento proces úplně opustit nebo přestat používat tento zdroj, protože firmě nic nepřináší.  V případě, že zdroj je cenný, ale ne vzácný, pak je společnost v konkurenční shodě. 

Konkurenční shoda znamená to, že společnost není o nic lepší nebo horší než její konkurenti. Tato varianta by ponechala společnost v normální ekonomické úrovni. 

Zatřetí, pokud je zdroj cenný a vzácný, ale není nákladné jej napodobit, firma dosáhla dočasné konkurenční výhody a bude dočasně nad úrovní normální ekonomické návratností. Nicméně protože zdroj není nákladné napodobit, budou další společnosti brzy kopírovat zdroje a procesy a pravděpodobně brzy přejde společnost do pozice konkurenční shody.

Poslední písmeno O (organizace) rámce VRIO analýzy je velmi důležité.  Bez ohledu na to, jak je zdroj cenný, vzácný nebo je velmi nákladné jej napodobit, ale pokud firma není organizována, pak se tento zdroj s největší pravděpodobností stane konkurenční nevýhodou a nakonec uškodí vaší firmě v podobě nevyužitých vynaložených nákladů.

Konečně, nejlepší scénář je, je-li zdroj cenný, vzácný a je nákladné jej napodobit a společnost je organizovaná tak, že jej maximálně využije.  Tento zdroj se stal zdrojem trvalé konkurenční výhody, protože ostatní společnosti nemohou tento zdroj snadno kopírovat. 

Jak děláme VRIO analýzu my?

  • Zmapujeme Vaši aktuální situaci potřeb a plánů rozvoje Vaší společnosti.
  • Nalezneme odpověď na základní účel VRIO analýzy.
  • Zjištěné informace přehledně zpracujeme.
  • Zorganizujeme Vaší společnost s cílem dosažení konkurenční výhody.
  • Vytvoříme jednotlivé praktické kroky k tomu, aby zjištěné informace byly maximálně prakticky využity.

Jak dodržujeme naše motto?

Lišíme se jedním způsobem:

Hodnota všech našich produktů je nalezení účinného řešení pro naše zákazníky, tj. aplikujeme NEJVYŠŠÍ PRINCIP PARTNERSTVÍ – tvoříme řešení a řešíme problémy našich zákazníků a přijímáme odpovědnost za tato řešení. Víme, že produkty mají smysl, protože jsou plně aplikovatelné ve firmách zákazníků a nabízí významné zlepšení výsledků, které se u zákazníka brzy dostaví. Použitím produktů se plní jedna z našich vnitřních hodnot = být nápomocni druhým. Prostě děláme to, co nedělá konkurence…

Sdílení