SPOČÍTEJTE SI, JESTLI VAŠE FIRMA TVOŘÍ HODNOTU | Edolo

SPOČÍTEJTE SI, JESTLI VAŠE FIRMA TVOŘÍ HODNOTU

Dobrý den,

v úterý jsme si řekli, proč častěji zjišťovat hodnotu firmy. Dnes si řekneme jednu metodu. Metoda diskontovaných peněžních toků. Při této metodě se vychází ze situace – lidově řečeno „kolik to Vaše podnikání hodí peněz“.

Postup:

  • Pokud jste firma, která sestavuje výkaz Cashflow, tak vezměte hodnotu stavu peněžních prostředků na konci období. Pokud nesestavujete výkaz Cashflow, tak vezměte hodnotu pokladny a stavu účtu v běžném roce.
  • Řekněte si jak by se tyto peněžní zůstatky měly vyvíjet v příštích 5-ti letech – napište si konkrétní hodnoty. Kolik je Vaše představa – jaké peníze byste měli mít na účtu/pokladně v příštích 5 letech.
  • Hodnotu v každém roce tzv. diskontujte diskontním faktorem – obvykle ve výši 3,07%. Diskontuje se tak, že každý rok vynásobíte hodnotou menší než 1, konkrétně 0,9693 (je to 1 – 0,0307)
  • Sečtěte hodnoty ve všech 5-ti letech a vydělte počtem roků, tj. 5.
  • Tímto výpočtem získáte hodnotu svojí firmy.

Výsledek této metody je značně ovlivněn tím, kolik si přejete nebo kolik reálně chcete mít peněz v pokladně v příštích letech. Nicméně když si zvolíte čísla, kterým věříte a ke kterým se dokážete dostat, budete vědět, jakou hodnotu firma vyprodukuje. Nedá se tady počítat s majetkem, budovami nebo zkušenostmi zaměstnanců -> Koneckonců ty ale přispívají k tomu, aby firma peníze vydělala, ne?

Tip:

Nepočítejte 5 let dopředu, ale spočítejte si výsledek od roku 2008 – 2012 – Jaký reálný nárůst hodnoty firmy máte? + Podívejte se na odměny a na navyšování nákladů zaměstnancům (včetně nákupu možná zbytečných věcí apod.) – Co roste rychleji? Tvoří Vaše firma hodnotu?

Jste překvapeni výsledkem? Ozvěte se na můj email vedl@edolo.cz a já Vám poradím jak hodnotu svojí firmy zvýšit.

Sdílení