Řešení obchodních sporů | Edolo

Řešení obchodních sporů

Pomůžeme Vám vyřešit obchodní spory, které ne vždy musí skončit u soudu. Díky rychlému zákroku můžete předejít problémům, které by narušily chod firmy či rozpad partnerství.

 • řešíme problémy v oblasti sporů mezi firmami a orgány státní správy a samosprávy
 • dále se zaměřujeme na problémy, vzniklé během spolupráce, mezi dvěmi podnikatelskými subjekty, např.
  • sjednocení či dělení firem
  • tvorba dlouhodobých smluvních vztahů
  • nedodržení smluvních podmínek
  • při řešení kooperačních vztahů
 • třetí velkou oblastí je řešení uvnitř podniku, tzv. vnitropodnikové
  • při řešení sporů mezi spolumajiteli
  • při řešení sporů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
  • při řešení sporů mezi jednotlivými zaměstnanci
  • při narušování integrity řízení
  • při změnách podnikatelských záměrů, vytváření strategie firmy, konsolidaci či transformaci
  • při vytváření či změnách podnikové kultury
 • dále řešíme problémy ve spotřebitelských sporech
  • při řešení sporů mezi zákazníkem s výrobcem, prodejcem
  • při nedodržení smluvních podmínek prodeje, garance oprav
Sdílení