Program rozvoje venkova | Edolo

Program rozvoje venkova

Od roku 2014 můžete čerpat dotace v rámci projektu Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020.

Hlavním cílem programu rozvoje venkova je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření.

Dalším cílem také investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura.

Program rozvoje venkova má také za cíl podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj. Podporován bude komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni. Horizontální prioritou je předávání znalostí a inovací formou vzdělávacích aktivit a poradenstvím a spolupráce v oblasti zemědělství a lesnictví.

Předpokládané alokace finančních prostředků (v % vyjádření) do jednotlivých oblastí:

alokace_prv.png

zdroj: https://www.szif.cz

Dotace

Chcete pomoct s výběrem správné dotace šité přímo na míru Vašemu podnikání?

Rádi Vám pomůžeme získat finance z evropských fondů. Máme již mnohaleté zkušenosti a získali jsme už nespočet dotací pro naše klienty.Více o dotacích

Ke stažení

Sdílení