PEST ANALÝZA | Edolo

PEST ANALÝZA

Pravděpodobně jste se potkali v životě se SWOT analýzou (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení). K čemu tedy je PEST analýza, kdy má smysl jí dělat a co nám může říct?

PEST analýza je zkratka pro Political, Economic, Social and Technological analysis neboli analýza politických, ekonomických, sociálních a technologických faktorů. Všeobecně je to strategický audit vlivu makrookolí.

„Účelem PEST analýzy je nalézt odpovědi na 3 otázky: Které z faktorů mají vliv na podnik? Jaké jsou možné účinky těchto faktorů? Které z nich jsou v blízké budoucnosti pro podnik nejdůležitější? Cílem a hodnotou pro Vás je přenesení makrookolí do Vašeho reálného každodenního praktického života a tyto informace maximálně využít pro růst Vaší organizace.  Ukážeme Vám jak tuto „ekonomickou teorii“ prakticky využít.“ 

V dnešní době nabývá velkého významu slovní spojení „strategické plánování“. PEST analýza je jednou z oblastí, které strategické plánování obsahuje. PEST je důležitá proto, že zde si odpovíte na otázky typu:

  • Kde je moje místo na trhu?
  • Jaké konkrétní podmínky mám pro svoje podnikání?
  • Jak maximálně mohu využít potenciál daného trhu a země pro svoje podnikání?

Důvodem proč se touto analýzou vůbec zabývat je to, že při tvorbě této analýzy popisuji svoje vazby k makrookolí. Nikdo z nás nežije v uzavřené „bublině“, každý den musíme reagovat na podněty z okolí a PEST analýza Vám ukáže co vše máte k dispozici a jak to co nejefektivněji využít.

Pojďme se rámcově podívat na obsah jednotlivých bodů PEST analýzy.

Ekonomické prostředíZde se objevují ekonomické podmínky na daném trhu. Zde se projevují i konkrétní výše daní, cel, stabilita měny a měnové kurzy. Typicky jsou zde uvedeny tyto ukazatele – HDP, cykly a fáze ekonomiky, podpora zaměstnanosti, mzdové náklady na daném trhu a např. vliv globalizace a podpora exportu.Sociální prostředíPři zkoumání tohoto faktoru je nutné si odpovědět na otázky související s demografickým vývojem, věkovým profilem, vzděláním a také s úrovní zdraví a poskytované zdravotní péče. Jednak se tím dozvíte jaké jsou pracovní návyky obyvatelstva na cílovém trhu, co od nich můžete očekávat a jaký vliv na výkon Vaše podniku budou mít – např. příliš nemocných zaměstnanců na trhu se nevhodnou zdravotní péčí přinese nízkou produktivitu Vašeho podniku.
Politické prostředíDo této analyzované oblasti patří to co souvisí s politickou situací v zemi či oblasti, ve které podnikáte. Zde se promítají jednotlivé legislativní předpisy pro Vaše podnikání. Je potřeba si uvědomit na jakém trhu a v jaké zemi podnikáme – pokud budeme dělat PEST analýzu pro prodej televizorů v Německu, které byly vyrobeny v ČR, tak v této oblasti budou legislativní předpisy Německa. Příklady faktorů – regulace vlády, daňová politika, obchodní a celní zákony apod.Technologické prostředíV tomto faktoru se obvyklé zkoumají technologické podmínky pro fungování na trhu či v dané zemi. Typickým příkladem může být odpověď na otázku dostupnosti internetu nebo mobilního připojení pro komunikaci. Dále je dobré se zde zabývat náklady na výzkum a vývoj a implementaci nových technologií, vybaveností konkurence, možnost získání nových technologií konkurencí apod. Zde zjistíte zásadní dopady na potřebné investice pro bezproblémový chod podniku nebo pro technologickou konkurenční výhodu.

Jak děláme PEST analýzu my?

  • Vyjdeme z Vašich aktuálních potřeb a plánů rozvoje Vaší společnosti.
  • Nalezneme odpověď na základní účel PEST analýzy.
  • Zjištěné informace zapracujeme do plánů rozvoje a tyto zaktualizujeme.
  • Vytvoříme jednotlivé praktické kroky k tomu aby byly zjištěné informace maximálně využity.

Jak dodržujeme naše motto?

Lišíme se jedním způsobem:

Hodnota všech našich produktů je nalezení účinného řešení pro naše zákazníky, tj. aplikujeme NEJVYŠŠÍ PRINCIP PARTNERSTVÍ – tvoříme řešení a řešíme problémy našich zákazníků a přijímáme odpovědnost za tato řešení. Víme, že produkty mají smysl, protože jsou plně aplikovatelné ve firmách zákazníků a nabízí významné zlepšení výsledků, které se u zákazníka brzy dostaví. Použitím produktů se plní jedna z našich vnitřních hodnot = být nápomocni druhým. Prostě děláme to, co nedělá konkurence…

Sdílení