Neznalost zákona neomlouvá aneb novinky v zákoně o veřejných zakázkách | Edolo

Neznalost zákona neomlouvá aneb novinky v zákoně o veřejných zakázkách

Jste akciová společnost s listinnými akciemi? Ucházíte se o veřejné zakázky? Nebo jste zadavatelem veřejných zakázek?

Zaznamenali jste změny v zákoně o veřejných zakázkách? S účinností od 1.října. S vlivem na mnoho subjektů.

Vyhněte se budoucímu vyloučení ze zadávacího řízení

Nastudujte si novinky v zákoně o veřejných zakázkách, které vstoupily v platnost 1. 10. 2016. Seznamte se s těmi nejzásadnějšími.

Uchazeč Zadavatel
Ucházíte se o veřejnou zakázku. Zadavatelem je stát, město, obec či firma, která má dotaci vyšší než 50%. Jste akciovou společností. Ptáme se: „Máte zaknihované akcie?“ V rámci boje proti kyberzločinu přichází vláda s mnoha opatřeními. Ptáme se: „Máte uživatelský profil ve věstníku veřejných zakázek?“

Cest, které vyřeší vaši situaci je mnoho. Od zaknihování akcií společnosti, přes změnu právní formy, až k vytvoření dceřinné společnosti vyhovující všem zákonným podmínkám. Z pohledu zadavatele pak vytvoření profilu ve věstníku a vkládání všech nutných informací.

Poraďte se s námi, které řešení je to nejlepší a vyhněte se budoucímu vyloučení ze zadávacího řízení.

Sdílení