Nebudu delegovat protože... | Edolo

Nebudu delegovat protože…

Takže pokračování pojednávající o klíčovém stylu vedení lidí – delegování. V předcházejících dnech jsme si tento styl popsali, vysvětlili jsme si jeho přínos, popsali důvody proč nedelegovat a jak dopadá špatné delegování v praxi. Dnes něco o příčinách odporu vůči delegování a nutnosti tento odpor překonat. Mnoho manažerů si dnes již uvědomuje potřebnost tohoto stylu ve vedení lidí, ale zde naleznete výčet výhrad a odporu.

 • Pocit nenahraditelnosti
  • Vedoucí se domnívá, že jen o sám dovede udělat danou věc pořádně
  • Nejde o rozhodování mezi kvalitou práce manažera a podřízeného
  • Manažer by měl raději dělat důležité úkoly než úkoly podružné
 • Nechuť opustit něco, co dobře umíme
 • Manažer nechce podřízenému dovolit vykonávat práci, kterou sám dobře umí
 • Je takřka nemožné, aby výsledná práce podřízeného byla na stejné úrovni
 • Při delegování musíme být připraveni akceptovat:
  • Možnost, že úkol bude splněn za delší dobu
  • Možnost, že výsledek bude horší kvality
  • Vyšší riziko selhání a vedlejších efektů
  • Ztráta příležitosti udržovat si úroveň vlastních dovedností
 • Nedůvěra ve schopnosti pracovníků
 • Obava z neoblíbenosti
 • Definování úkolu – měl by být podrobně popsán, jinak je možný odpor pracovníka
 • Naše ego – manažer si připadá důležitý, vykonává-li důležitou činnost -> bojí se ztráty důležitosti
 • Náklady – např. na zaškolení
 • Nadřízenému jde však jen o splnění úkolu -> stačí mu jen vysvětlit, že odpovědnost za delegovaný úkol má stále manažer
 • Ztráta kontroly nad výsledkem delegovaného úkolu není správná -> manažer by měl ztratit kontrolu pouze nad provedením úkolu (pracovník může vykonávat úkol způsobem, který mu vyhovuje -> může být i efektivnější)
 • Nepochopení ze strany vyššího nadřízeného
 • Manažeři se obávají, že jejich podřízení vykonají práci lépe než oni => ohrožení jejich pozice
 • Manažer však získává více času na důležitější věci spojené s vyšší pozicí
 • Strach ze ztráty kontroly
 • Obavy ze ztráty autority
 • Strach ze ztráty pozice

Jak tedy nastavit proces efektivního delegování? To vyžaduje na manažerovi analyzování svých pracovních procesů, plánování činností, výběr vhodných pracovníků, správný způsob zadávání a přiměřenou podporu. Máte-li zájem se o této manažerské dovednosti dozvědět více, neváhejte mne kontaktovat a velmi rád se s Vámi nad tímto tématem sejdu.

Napište mi na email: mcech@edolo.cz

Sdílení