Náš příběh | Edolo

Náš příběh

Společnost založil Ing. Václav Edl . Jeho vizí bylo „dělat věci jinak“. Proč? Protože na trhu je mnoho firem, které zákazníkovi nabízí svoje produkty a přesvědčují, jak jsou dobré, ale … Skoro nikdo se nepostaví do role svého zákazníka, aby řekl: „Ano, existuje tento problém, řešení je toto“.  Po celou dobu existence společnosti je cílem vybudovat taková řešení a produkty, která budou nezávislá na lidském faktoru, tj. bude se jednat o exaktní výpočetní postupy a to proto, že špatně vyspaný poradce poskytuje špatné rady, ale matematika se neumí „špatně vyspat“ – je to přesný výpočet.

Rok 2007 vše odstartoval…

2007

 • Václav Edl zakládá společnosti Edolo s.r.o
 • Otevíráme kanceláře společnosti v Klatovech
 • Získáváme prvního zákazníka z oblasti zpracování žádosti o dotaci
 • Zaměstnáváme první 2 kolegy

2008

 • Rok začátku krize se projevuje v plné míře. V prvním pololetí roku nemáme žádného zákazníka
 • V druhém pololetí se spolupracujeme s  35 novými zákazníky
 • Definujeme první firemní slogan „Děláme to, co nedělá konkurence“
 • Nastupuje 3 zaměstnanec
 • První produkty na bázi „děláme to jinak“ – dotace – nejdříve počítáme reálné bodové zisky v procesu hodnocení, tj. umíme říci, jak dopadne žádost o dotaci, pak teprve zpracováváme žádosti

2009

 • Rok rozvoje společnosti. Meziroční nárůst tržeb překračuje hodnotu 110%
 • Ke spolupráci  získáváme přes 70 nových zákazníků v rámci České republiky
 • Expandujeme do Německa a Rakouska – zákazníkům z těchto zemí pomáháme v plánování a realizaci investic a to jak v jejich rodných zemích, tak v ČR
 • Zakládáme sesterskou společnost Edolo Consult s.r.o. – specializuje se na zvyšování výkonu firem pomocí přesných matematických modelů a plánování
 • Zaměstnáváme 4 spolupracovníky

2010

 • Zpracováváme 68 dotačních projektů. Meziroční nárůst tržeb překračuje hodnotu 205%
 • Oslavujeme historickou úspěšnost v získávání dotačních prostředků. Ustálila se na hodnotě 99,53%
 • Formulujeme základy nového vlastního vývojového úkolu – online systém Analyzuj a Proveď (www.analyzujaproved.cz)
 • Společnost má 5 zaměstnanců

2011

 • Zákaznická základna se rozrůstá na 130 vlastních zákazníků. Meziroční nárůst tržeb překračuje hodnotu 174%
 • Pouštíme se do realizace úspěšných marketingových kampaní a k 31.10.2011 máme 66 nových zákazníků
 • systém Analyzuj a Proveď (www.analyzujaproved.cz) je dokončen a jeho bezpečnost je prověřena nezávislým znaleckým ústavem a systém získává certifikát „BEZPEČNÝ“
 • Budujeme nový inovativní systém zahraničního obchodu pod značkou SCCE – System of certified contractors by Edolo

2012

 • Vstupujeme do programu SMA (Synergy Marketing) – jedná se o propojení on-line a off-line marketingových nástrojů
 • Vytváříme strategický dokument „Edolo 2022“
 • Startujeme partnerství se společností J&T Banka a.s. a First Advantage s.r.o.
 • Zahajujeme spolupráci veřejným sektorem. Dodáváme zejména řešení v oblasti zadávacích řízení a zpracování dotačních projektů
 • Pracujeme na 21 dotačních projektech a 24 zadávacích řízení dle platné legislativy zákona o veřejných zakázkách
 • Rok 2012 končíme s 154 klienty, 192 úspěšnými projekty a 106 zadávacími řízeními
 • Partnerská síť se rozšiřuje o Business Success spol. s r.o., BIBBY Financial Services s.r.o.
 • Ke konci orku jsme vyhodnoceni jako nejdynamičtěji rostoucí firma z programu SMA v ČR – meziroční nárůsty hodnot :
 • počet návštěv webových stránek – dosažen meziroční nárůst 646%
 • průměrná doba setrvání na webové stránce – dosažen meziroční nárůst 400%
 • počet získaných kontaktů na zákazníky – dosažen meziroční nárůst 338%
 • Vydáváme 8 elektronických publikací z oblasti Zadávacího řízení dle Zákona o veřejných zakázkách
 • Spouštíme 2 elektronické testy na téma „Životní cyklus firmy“ a „Chci zjistit, zda mohu získat úvěr“
 • Společnost má 6 zaměstnanců

2013

 • Společnost Soliditet, s.r.o. nám uděluje nejvyšší ratingové ohodnocení v rámci ČR a to hodnotu A spolu se stabilním výhledem na udržení této hodnoty. V rámci mezinárodního hodnocení na území Evropy získáváme mezinárodní rating A s výhledem na zlepšení až k maximu AAA
 • V oblasti dotací na české podniky dopadá politická krize a pád vlády Mirka Topolánka, příjem žádosti o dotace je od 05/2013 ukončen
 • Naše společnost i přes to existuje dále díky svým produktům pro zvyšování výkonu
 • Zahajujeme spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze – vyvíjíme produkt Proveď a Změř – precizní postup, jak s vysokou jistotou předpovědět vývoj firem a jejich výkonu na období 3 let
 • Získáváme 3. místo v soutěží Společenská odpovědnost firem za rok 2013 

2014

 • Produkt Proveď a Změř byl v rámci pilotního testování implementován v 10 českých firmách různé velikosti – největší odchylka reálného stavu firmy od plánu postaveného pomocí tohoto produktu je 11,4%, nejmenší odchylka je 4,6%!!!
 • Získáváme ochranu průmyslových práv na produkt Proveď a Změř
 • Prostředky získané pro naše zákazníky v rámci dotačních projektů se blíží hranici 2 mld. Kč
 • Jsme finalisty krajského kola soutěže Firma roku

2015

 • Rekordní rok!!!
 • Tempo růstu naší společnosti za poslední 2 roky činí 612%
 • Získáváme nové zákazníky
 • Přijímáme nové zaměstnance
Sdílení