INOVACE (stroje, mašiny a mašinky) – způsobilé výdaje - Edolo s.r.o. | Edolo

INOVACE (stroje, mašiny a mašinky) – způsobilé výdaje – Edolo s.r.o.

Dobrý den,
 
dnes si řekneme co je možné podpořit v rámci realizace projektu z programu INOVACE.

Nezapomeňte, že jak já to dělám, tak o tom i píšu. To znamená, že s Vámi v rámci dotace projdu věci, o kterých v emailech píšu, o dotacích, o očekávání z budoucnosti, o správně zpracované dokumentaci pro žádost o dotaci apod. V Edolu si nevymýšlíme.
 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity)

a) inovace produktu – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb
b) inovace procesu – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb
 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje) 

  • dlouhodobý hmotný majetek – např. stroje a zařízení, hardware a sítě, novostavby pouze pro malé a střední podniky (MSP), technické zhodnocení staveb (% omezeny),
  • dlouhodobý nehmotný majetek – software a data, práva k užívání duševního vlastnictví
  • provozní náklady pouze pro MSP – služby poradců a expertů, zvláštní školení, mzdy a pojistné
  • náklady na publicitu projektu

 
Výše podpory (výše dotace)
Podle velikosti podniku – 30 až 50% způsobilých výdajů.
 
Zjistěte jestli Váš projekt má šanci na podporu – odepište na tento email, já se s Vámi spojím a zjistíme reálnou šanci na podporu Vašeho projektu!

Ing. Václav Edl          vedl@edolo.cz          +420 602 242 483

Sdílení