Harmonogram výzev 2018 | Edolo

Harmonogram výzev 2018

Je to tady! Získali jsme pro Vás harmonogram výzev pro rok 2018. Pojďme se podívat na co můžete v letošním roce získat dotační podporu a kdy můžete očekávat vyhlášení.

Vezmeme to od výzev, které jsou stále ještě otevřené z roku 2017:

 • Úspory energie – dotace na rekonstrukce nemovitostí, na pořízení nových strojů, modernizace rozvodů, instalace LED světel apod. – otevřeno do 30.4.2018
 • Technologie – dotace na nákup nových strojů a technologií splňující principy Průmysl 4.0, podmínkou projektu je, že polovina rozpočtu zahrnuje výrobní technologie a druhá polovina nevýrobní technologie (měření, balení, skladování atd.) – otevřeno do 14.5.2018
 • Marketing – podpora na prezentace na výstavách a veletrzích v zahraničí – otevřeno do 30.4.2018
 • Fotovoltaické elektrárny s/bez akumulace – velmi vysoká dotace (60 – 80%) na vybudování fotovoltaických elektráren s nebo bez akumulace – otevřeno do 30.4.2018
 • Inovační vouchery – dotace na drobné projekty (do 400 tis. Kč) při spolupráci s vysokými školami – otevřeno do 31.12.2018
 • Obnovitelné zdroje energie – podpora na instalaci např. kogeneračních jednotek, budování malých vodních elektráren apod. – otevřeno do 28.2.2018

Rovněž nesmíme zapomenout na dotace směřující na území ITI (Integrované územní investice). Pro území ITI Ostrava, Olomouc, Hradec-Pardubice jsou otevřeny další programy – konkrétně: Školicí střediska, Potenciál (výzkum a vývoj), Inovace, Nemovitosti.

Dále si řekneme o výzvách, které budou otevřeny během roku 2018:

 • Potenciál – dotace na budování výzkumných a vývojových kapacit (budovy, stroje, měřící technika,…) – předpoklad zahájení příjmu leden 2018
 • ICT a sdílení služby – program, který umožňuje podpořit investice v oblasti IT – vývoj SW, budování center klientských služeb atd. – předpoklad zahájení příjmu únor 2018
 • Energeticky efektivní budovy – velmi vysoká dotace (60 – 80%) na výstavbu nebo přístavbu moderních nemovitostí splňujících definované energetické požadavky – předpoklad zahájení příjmu březen 2018
 • Školicí střediska – program pro podporu výstavby, rekonstrukce a vybavení školicích středisek – předpoklad zahájení příjmu duben 2018
 • Úspory energie v SZT (systémy zásobování teplem) – dotační podpora pro rekonstrukce a budování sítí dálkového topení, předávacích stanic, měření, regulace, kogeneračních jednotek, tepelných čerpadel – předpoklad zahájení příjmu duben 2018
 • Úspory energie – dotace na rekonstrukce nemovitostí, na pořízení nových strojů, modernizace rozvodů, instalace LED světel apod. – předpoklad zahájení příjmu červenec 2018
 • ICT a sdílení služby (další kolo) – program, který umožňuje podpořit investice v oblasti IT – vývoj SW, budování center klientských služeb atd. – předpoklad zahájení příjmu září 2018
 • Inovace – dotace na zahájení sériové výroby vlastních nových samostatně vyvinutých výrobků – předpoklad zahájení příjmu červen 2018
 • Elektromobilita – podpora na nákup elektromobilů a výstavbu nabíjecích stanic – předpoklad zahájení příjmu září 2018
 • Druhotné suroviny – tento program umožňuje získat podporu na technologii a veškeré související náklady na získávání druhotných surovin z materiálů, které by jinak byly odpadem – typicky se jedná o drtící, třídící a separační technologie – předpoklad zahájení příjmu září 2018

Rovněž budou velmi intenzivně otevírány další výzvy pro území ITI, rozšíří se o území ITI Plzeň, ITI Brno.

Takže tolik výtah z dokumentace zveřejněné Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Sdílení