HACO, spol. s r. o. | Edolo

HACO, spol. s r. o.

Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme následující hodnocení Vámi poskytovaných služeb:

  • Spolupráci s Vaší firmou hodnotíme dosud velice kladně, komunikace probíhá rychle a bez problémů.
  • Jakékoli naše dotazy zodpovídáte obratem.
  • Jediný návrh na zlepšení bychom viděli v „manuálu“ pro Vaše zákazníky – soupis důležitých informací, požadavků na evidenci atd. (zjednodušení obecně dostupných „manuálů“ OPPI).
  • Věříme, že naše budoucí spolupráce bude probíhat i nadále ke vzájemné spokojenosti a že se podaří zdárně ukončit všechny započaté projekty.

ing. Ladislava Kovářová, ekonom

haco
Sdílení