Firmám se líbí takové peníze | Edolo

Firmám se líbí takové peníze

Dobrý den,
 
v současné době je již jen do pondělí 15. října 2012 otevřen příjem žádostí o dotaci v programu POTENCIÁL. Tento program slouží k založení či rozšíření vlastní výzkumné a vývojové kapacity, tj. v rámci tohoto programu můžete čerpat podporu na investice v oblasti vývoje nových výrobků. Způsobilými výdaji jsou:
 
ZPŮSOBILÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE
Dlouhodobý hmotný majetek:

  • pořízení strojů a jiného zařízení (musí představovat spolu s dlouhodobým nehmotným majetkem min. 50 % způsobilých investičních výdajů),
  • budov (do výše 40 % způsobilých investičních výdajů),
  • pozemků (do výše 10 % způsobilých investičních výdajů) a

Dlouhodobý nehmotný majetek:

  • pořízení práv duševního vlastnictví a software (u velkých podniků do výše 50% způsobilých investičních výdajů).

2. VYBRANÉ PROVOZNÍ NÁKLADY –pouze pro malý a střední podnik

  • služby poradců, expertů, studie.
  • mzdy, pojistné po dobu realizace projektu.

 
Omezení: Minimální výše investice do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit projektu, činí 5 mil. Kč, v případě velkých společností 10 mil. Kč.
 
Běžně píšu, napište mi na email vedl@edolo.cz. V tomhle případě mi rovnou zavolejte na 602 242 483, probereme, jestli se Vám tohle hodí.

Václav Edl

Sdílení