Dotační poradenství | Edolo

Dotační poradenství

…aneb „budujeme logické celky“

Získáme pro Vás dotace Evropské unie

Naší základní vizí je napomoci zájemcům o dotace zorientovat se ve velkém množství nejrůznějších dotačních programů jak na evropské, tak i národní úrovni. Těchto programů je několik stovek a zvolit si ten správný může být pro laika velmi obtížné. Jednotlivé druhy podpor jsou poskytovány od úrovně magistrátů a radnic jednotlivých měst, přes podpory vládní, až po podpory Evropské unie, pomineme-li desítky jiných využitelných zdrojů.

Hodnota našeho dotačního poradenství:

„Nedovolíme vám zapomenout na termíny. Kontrolujeme listiny důležité k získání dotací. Jsme s vámi při kontrolách ministerstva.“

 
Máte nápad, tušíte, že by mohl být financován z dotačních zdrojů – potřebujete zpracovat dotační audit

Dotační audit je prvním krokem k získání podpory. Jedná se o komplexní službu, jejímž cílem je zmapování základních možností na získání finanční podpory a následné vyhledání vhodných dotačních titulů pro Vaši firmu.

 • sestavíme Váš dotační profil,
 • společně definujeme jednotlivé projekty rozvoje,
 • připravíme mapu Vašich možnosti čerpání dotačních podpor v oblasti rozvoje Vaší společnosti,
 • připravíme časový harmonogram Vašich možnosti čerpání dotačních podpor v oblasti rozvoje Vaší společnosti,
 • zpracujeme rozvojové studie municipalit či organizací,
 • vytvoříme ekonomickou analýzu přínosů a nákladů projektu,
 • vypracováváme studie financování,
 • zpracujeme podnikatelské záměry či studie proveditelnosti,
 • nabízíme provedení analýzy vícezdrojového financování,
 • vytvoříme finanční model projektu,
 • zpracujeme kompletní projektové žádosti, včetně příloh a jejich tisku,
 • po dobu realizace vašeho projektu provádíme administraci projektu,
 • organizujeme zadávací řízení všech typů a stupňů,
 • na konci projektu pro Vás připravíme závěrečnou dokumentaci a žádost o proplacení,
 • po dobu povinného monitoringu zajistíme výkaznictví vůči odpovědným orgánům.

Věříte, že to všechno umíme? Pokud v sobě máte zrnko nejistoty, podívejte se so sekce Reference a přečtěte si co o nás napsali naši zákazníci.

Jak děláme dotační poradenství my?

Po vzájemné osobní diskuzi nad Vaším projektovým záměrem si my sami prověříme formou vypracování hodnotitelského dotazníku (stejného jaký pak bude zpracován při vlastním procesu schvalování), provedeme bodování a na základě vlastních historických zkušeností a dat Vám sdělíme zda je dotační podpora pro Váš záměr reálná či není. Tímto šetříme Váš čas a Vaše finanční prostředky a v maximální míře eliminuje riziko potenciálního neúspěchu. Pomáháme Vám růst…

Kvalitní dotační audit je předpokladem silného projektového záměru a zvyšuje šance na úspěch Vaší případné žádosti o dotaci. Naše služby pokrývají celý projektový cyklus a ve svých obchodních smlouvách jako jedni z mála na trhu ČR garantujeme kvalitu našich služeb.

Naše politika vztahu ke klientovi je založena sdílení rizika. Veškeré naše služby jsou účtovány vždy až po dokončení, příp. po úspěšném výsledku dané činnosti. Proto je zájem Vašeho úspěchu oboustranný a vzájemně motivující. Šetříme Váš a čas a vy si nemusíte složitě vyhledávat vhodné formy financování.

Naším posláním je poskytovat komplexní know-how a organizační služby pro zpracování projektů financovaných nejen z dotačních fondů.

Jak dodržujeme naše motto?

Po vzájemné osobní diskuzi nad Vaším projektovým záměrem si my sami prověříme formou vypracování hodnotitelského dotazníku (stejného jaký pak bude zpracován při vlastním procesu schvalování), provedeme bodování a na základě vlastních historických zkušeností a dat Vám sdělíme, zda je dotační podpora pro Váš záměr reálná či není. Tímto šetříme Váš čas a Vaše finanční prostředky a v maximální míře eliminuje riziko potenciálního neúspěchu. Prostě děláme to, co nedělá konkurence…

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Sdílení