8 vyzkoušených praktických tipů jak zlepšit fungování týmu | Edolo

8 vyzkoušených praktických tipů jak zlepšit fungování týmu

Dobrý den,

navazuji na včerejší email, kde jsme si říkali o tom, zda vést nebo řídit. Dnes bych Vám dal 8 vyzkoušených praktických tipů jak zlepšit fungování firmy. „Špatná“ zpráva na úvod – je to o práci, DOBRÁ ZPRÁVA – pokud na tom zamakáte, tak je to dlouhodobě fungující.

  1. Řídit sám sebe – efektivní sebeřízení je předpokladem efektivního řízení. Kdo nevybudoval pevný řád sám v sobě, založený na základních pravidlech morálky a skutečných lidských hodnotách, nemůže úspěšně vést své podřízené, může je s obtížemi nejvýše řídit. Kompetentní manažeři dokážou rozpoznat vlastní schopnosti a tyto využívat. Důležité je řízení vlastních pocitů, motivace, svého vlastního ega tak, aby nebylo brzdou v rozvoji týmu.
  2. Stanovovat vize, cíle, strategie a pravidla hry
  3. Vést pozornost druhých – vědět, co upoutá pozornost a toto využít v upoutání pozornosti na týmové a firemní vize, cíle, hodnoty…-možností je, že ten, co nejvíce upoutá pozornost, je sama osoba vedoucího
  4. Vést orientaci druhých lidí – pomáhat lidem orientovat se ve složitostech konkrétních situací, pomáhat jim zaujímat adekvátní postoj, vidět šance a příležitosti, pomáhat pochopit, co je podstatné, co hodnotné, co je jen pozlátkem
  5. Vést důvěru druhých – toto především přes svůj image, přes dojem, kterým působí na své okolí. Image je tvořen vzhledem, vnitřní silou, řečí, řečí těla, dosaženými úspěchy…
  6. Vést pocity druhých – úkolem manažera je vyvolávat v lidech pocity, které jim pomohou při zvládání jejich úkolů. Důležitý pocit je například pocit vlastní důležitosti a důstojnosti, pocit důvěry ve vlastní práci a práci týmu, pocit z příznivé budoucnosti, pocit, že všichni členové týmu jsou na jedné lodi…
  7. Vést motivaci druhých – nabídnutím důvěryhodné vize, cílů, jejich prezentaci, respektováním oprávněných zájmů a potřeb podřízených, nabídkou toho, co lidé potřebují – podmínky pro práci a úspěch, pocit štěstí…
  8. Vést vše dle zákonu setby – sklízet je možno jen tehdy, pokud bylo dobře zaseto – je třeba zasít důvěru, kompetence…

Zkuste alespoň jeden bod z tohoto a napište co se změnilo.

Václav Edl

P. S. Prozradím Vám jedno tajemství – těch 8 bodů je propojeno, takže pokud zavedete byť jen jeden, stane se, že ty ostatní se jaksi „automaticky“ začnou dělat!!! 😉

Sdílení