2 dobré zprávy pro podnikatele | Edolo

2 dobré zprávy pro podnikatele

Dobrý den,

dnes mám pro Vás 2 dobré zprávy, které by Vám mohli pomoci ve Vašem podnikání.

1. zpráva – nový program Revit na podporu malých a středních podnikatelů na léta 2014 až 2020

Snahou je podpořit malé a střední podniky působící v regionech s nižší či klesající ekonomickou aktivitou a vysokou nezaměstnaností nebo postižených živelními pohromami. Program pamatuje i na podporu podnikatelů, kteří byli postižení živelní událostí a potřebují pomoci s obnovením podnikatelské činnosti. Podpora bude poskytována prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Investiční úvěr na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku do 2 mil. Kč pro drobné podnikatele a 10 mil. Kč pro malé podnikatele bude poskytován s dobou splatnosti do 7 let s možností odkladu čerpání do 12 měsíců od data uzavření úvěrové smlouvy. Provozní úvěr na pořízení zásob, drobného hmotného a nehmotného majetku do 1 mil. Kč pro drobného podnikatele s krátkou historií a do 5 mil. Kč pro malého podnikatele bude poskytován s dobou splatnosti do 5 let s možností odkladu čerpání do 6 měsíců od data uzavření úvěrové smlouvy.

Finanční příspěvek bude poskytován ve výši 10 % výše zvýhodněného úvěru maximálně však 1 mil. Kč. Bude čerpán souběžně a proporcionálně s čerpáním zvýhodněného úvěru.

Pro postižené živelnou událostí:

Zvýhodněná záruka bude poskytována živelní událostí až do výše 80 % jistiny zaručovaného bankovního úvěru na dobu maximálně 10 let od data podpisu záruční smlouvy. Zaručovány mohou být úvěry až do výše 20 mil. Kč.

Finanční příspěvek k zaručovanému úvěru bude poskytován ve výši 10 % části zaručeného vyčerpaného úvěru. Finanční příspěvek bude moci být vyplacen k zaručovanému úvěru, pokud podnikatel do 1 roku ode dne uzavření smlouvy o záruce podá žádost o příspěvek, potvrzení úvěrující banky o vyčerpané částce zaručovaného úvěru, daňové doklady a doklady o úhradě způsobilých výdajů projektu.

2. zpráva – Ministerstvo průmyslu a obchodu rozbíhá projekt společné účasti firem na výstavách a veletrzích v zahraničí

Možná jste to někteří v minulosti využili – jedná o dotační podporu ve výši 120.000,- Kč na účast firmy na vybraných veletrzích. Podpora je poskytována po splnění několika podmínek, finance vyplácí státní agentura CzechTrade.

Seznam veletrhů na rok 2013 je ZDE

Seznam veletrhů na rok 2014 je ZDE

Detaily a přihlášky můžete podávat ZDE

V případě jakýchkoli dotazů jsem zde pro Vás.

Ať se Vám daří!

Václav Edl

Sdílení