10 PŘEKÁŽEK STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ FIRMY | Edolo

10 PŘEKÁŽEK STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ FIRMY

Stát v čele firmy není procházka růžovou zahradou. Udržet si autoritu, motivaci a  výkonnost po dlouhá léta, vyžaduje mnoho sebezapření, strategického řízení i riskantního balancování na hraně.  Téměř nikdo z majitelů či ředitelů firem se během kariéry nevyhne překonávání překážek ve strategickém managementu, které fatálně brání růstu společnosti. Někteří se přenesou přes překážky bez potíží, jiní nejsou schopni z bludného kruhu vystoupit. 

PODÍVEJTE SE NA 10 PŘEKÁŽEK, KTERÉ NEJČASTĚJI BRÁNÍ MAJITELŮM A ŘEDITELŮM FIREM V RŮSTU FIRMY A IMPLEMENTUJTE ODZKOUŠENÁ ŘEŠENÍ

1. Každodenní operativa v režii klíčových osob

Pocit osobní nepostradatelnosti a z toho vyplývající neschopnost majitele či ředitele firmy předat zodpovědnost za každodenní či opakované činnosti vytváří kolotoč vyčerpání a nedostatku času.  Raději si to udělám sám. Zabere mi to jenom chvilku a než to vysvětlím někomu jinému… Sečtete-li všechny „chvilky“, pro které jste nepostradatelní, zjistíte, že se vám nedostává čas ani na klíčové výzvy, strategické řízení ani na řízení zaměstnanců. A protože není času nazbyt, pracujete a pracujete. Což vede k vyčerpání a ano… k nedostatku času.

Východisko: Rozvažte si ruce

 • Vypracujte procesní mapy ve společnosti. Rozdělte zodpovědnost a klíčové kompetence mezi pracovníky.
 • Zaveďte funkční schéma firmy. Analogicky s fungováním lidského těla nastavte činnosti hlavy (vedení), těla (produkce, marketing, prezentace), rukou (výroba), nohou (rozvoj firmy). Definujte jasně a průhledně firemní procesy a nastavte výkonová měřítka strategického managementu.

2. Skomírající motivace zaměstnanců a nedostatečný výkon obchodního týmu

Ne každý, ale většina z nás je poháněna motorem vnitřní motivace. Touhou něco změnit a smysluplně využít čas včetně toho pracovního. Být vyslyšen a cítit se užitečný. Potřebuje znát svou roli a proč ji hraje. Vyžaduje pozornost, hranice, možnosti a cíle, které může překonávat. Pokud to člověku dlouhodobě neumožníte, klesne jeho pracovní výkon i přes řadu vnějších stimulů v podobě bonusů na průměr, ne-li na minimum.

Východisko: Nastavte a měřte

 • Zaveďte systém měřítek pro každou pozici ve firmě včetně systémových měřítek pro strategický management firmy (výkonní zůstanou a ostatní odchází).
 • Zahajte systém reportingu ve společnosti.
 • Vytvořte mzdový systém vázaný na výkonností ukazatele firmy a okořeňte systémem motivačních bonusů (vnitřních i vnějších).

3. Marketingová koncepce bez vzájemného propojení

Stejně jako auto bez řidiče tak i produkty, cenová politika, distribuce a promo bez vzájemného propojení řádně nefungují.  Špatnou kvalitu produktu či služby zamaskujete nabubřelou komunikací pouze dočasně. Samotná sleva a nebezpečně nízké marže nepovedou k loajálním zákazníkům. A skvělý produkt sám o sobě nezazáří, pokud jej zákazníkovi nenaservírujete tou nejpohodlnější dostupnou cestou a údernou komunikací značky.  Pouze vzájemné propojení marketingového mixu vede k úspěchu.


Východisko: Propojujte

 • Nastavte integrovaný marketingový koncept. Propojte vhodné produkty se správnou cenou, nejoptimálnější (nejpohodlnější) cestou zákazníkovi a vše maximalizujte údernou marketingovou komunikací.

4. Náhodná (marketingová) komunikace se zákazníky 

Výroba, nákup, prodej či obchod jede na plné obrátky. Produkty i služby jsou zákazníkům tlačeny buď kdekoliv a kdykoliv nebo pouze v případě, když teče firmě do bot.  Výčtem všemožných funkcí, výhod a podpultových cen. Nelze přece odolat! Ale zákazník nekupuje, nevrací se, ba co víc –  on utíká?!  Ke konkurenci. Ale proč? Konkurence si svých zákazníků váží. Ví naprosto přesně, kdo se na ně obrací a jaké má potíže. Je zvídavá a zajímá ji, odkud zákazníci přicházejí. Je vždy na správném místě a ve správný čas, když je zákazník potřebuje. Dává zákazníkovi, co může a všemožně jej podporuje. Získává jeho důvěru systematicky a dlouhodobě.  A v případě potřeby? Zákazník nakoupí. Zůstává a doporučuje. Sám od sebe, protože má „svoji“ firmu rád. 

Východisko: Zahajte systematické strategické řízení dlouhodobé komunikace. A držte se ho.

 • Sestavte plán marketingové komunikace na rok dopředu (definujte svého zákazníka a co jej trápí; kde a kdy jej můžete zastihnout; kudy a o čem s ním komunikovat; vyhraňte se na trhu, nastavte si cíle i komunikační kanály; vymezte finanční i personální rozpočet a definujte přesné aktivity, které vás za rok dovedou k cíli).
 • Zvolte kompetentní osobu a začleňte ji do vedení a procesů firmy (dejte jí zodpovědnost, ale i pravomoci).


5. Nedostačující finanční řízení firmy

Vracejí se vám peníze se správným načasováním? Nechybí vám peníze na běžný chod firmy? Jste schopni v aktuálním okamžiku uhradit veškeré splatné závazky firmy? Nemít přehled o tom, kdy k vám peníze od zákazníků přicházejí a kdy od vás odcházejí, a jak na tom aktuálně jste, znamená být na tenkém ledě. Riziko platební neschopnosti na podnikatele číhá při každém sáhnutí do poklady nebo na účet. Proto musíte vědět, kolik peněz a kdy musíte vydělat, abyste utáhli své náklady a zároveň naplňovali nové podnikatelské vize.


Východisko: Zkroťte náklady a stabilizujte toky peněz

 • Proveďte analýzu provozu a nákladovosti firmy.
 • Nastavte systém řízení cashflow.
 • Roztřiďte odběratele i dodavatele do skupin (klíčový, bonitní, ostatní).
 • Nastavte proces inkasa pohledávek a bonusového systému ve vztahu k jednotlivých skupinám odběratelů a dodavatelů.
 • Klíčová slova pro vyhledávání:  Analyzuj a Proveď, Podniková dokumentace, Cashflow6. Rezignace na strategické řízení firmy

Denní operativa je zrádná a dokáže semlít nejednoho lídra. Odtrhne vás od zásadních činností, pro stromy přestanete vidět les a firma se dlouhodobě zmítá ve sledu náhodných událostí. Majitelé a ředitelé firem nezřídka kdy, pod tlakem operativy, rezignují na strategické řízení firmy. Rezignují na klíčový pilíř řízení, který formuluje jasná pravidla fungování, priority a udává směr. Vedení, firma i zaměstnanci postupně ztrácejí disciplínu a fungují ve stylu Hasím vzniklý stav místo Vím proč a kdy to dělám. Kdy jste naposledy ve své firmě oblékli kalhoty majitele? A vyčlenili si čas na plánování, sledování trendů příštích let? 

Východisko: Postavte silné základy

 • Zaveďte do řízení principy strategického managementu (plánování, vyhodnocování stavu a plánu a odměňování ve vztahu k plnění dílčích ukazatelů).
 • Změňte svůj přístup: Z „pracuji VE své firmě“ na „pracuji NA své firmě“.
 • Oživte obchodní, finanční i personální strategie a uveďte je do praxe.

Klíčová slova pro vyhledávání:  SWOT analýza, PEST analýza, VRIO analýza

7. Bezhlavá realizace aneb jdeme do toho po hlavě

Má-li být vrcholným úkolem vás jako vedoucího pracovníka vytyčení strategie a s tím souvisejících cílů, je nad slunce jasnější, že se musí dostat ke slovu i plánování a harmonogram realizace.  Samotná definice cílů je k ničemu, pokud nevytyčíte cestu k jejich dosažení. A pokud překonáte i tuto nástrahu, zdaleka nemáte vyhráno. Čeká vás úkol nejtěžší. Vytáhnout plán ze šuplíku a skočit rovnýma nohama do realizace a hlavně… vytrvat.

Východisko: Dvakrát měř a kontroluj

 • Plánujte (strategické, operativní, marketingové, obchodní a prodejní… plány)
 • Definujte metriky a kontrolujte


8. Stagnace na mrtvém bodě

Král je mrtev, ať žije král! Co je hitem dnes, bude zítra zapomenuto.  Nejste-li na to připraveni, zapomenou i na vás.  Je-li podniková strategie králem, tak inovace je jeho dvorním šaškem. Stále vidět, stále v pohybu. Na stagnaci doplácí mnoho firem. Vyhřívají se na dočasném výslunní úspěchu a pak ze dne na den upadnou v nemilost. Předběhnou je právě ti, kteří ať s horším startem, neusnuli na vavřínech. Ne, neobjevili Ameriku, ale inovují – procesy, marketingovou komunikaci, produkty, přístup k zaměstnancům … Až se dostanou na špici. Ohlédněte se!


Východisko: Vstaň a jdi

 • Nastavte systém inovací
 • Zaveďte systém podpory pro inovace, vývoj, výzkum a vzdělávání pracovníků
 • Vytvořte kariérní řád
 • Zařaďte vzdělávání do motivační bonusů


9. Peklo na pracovišti

Drill, direktivní řízení, vynucování poslušnosti nebo naopak neurčité a náhodné zadávání úkolů, nezájem. Oba styly řízení lidí dokáží ve firmě nasekat pěknou paseku. Nevraživost, závist, nepochopení, šumy, zmatky, rezignace… jsou bránou do pekla nevalných ekonomických výsledků firmy. Nezachrání vás ani skvělý produkt, výborná cena s množstvím bonusů, ani vytříbená marketingová komunikace.  Nepříjemná atmosféra čpí ze všech rohů. Zákazník přijde, nakoupí a víc se nevrátí a vy se nikdy nedozvíte proč. 


Východisko: Řekněte naprosto přesně, co chcete

 • Vytvořte komunikační centra a komunikační linie ve firmě
 • Nasaďte softwarové řešení


10.  Nedostatečná kontrola, neefektivní controlling

Máte se rozhodnout pro dodavatele s nejnižší cenou nebo preferovat dražší vstupy se zaručenou kvalitou? Běžná denní rozhodnutí, pomyslíte si. Jednotky, desítky za den. Jaké rozhodnutí je to správné, co povede k nejlepšímu možnému výsledku? Ztrácíte přehled a jednáte subjektivně. A nejen vy, ale i všichni vaši kolegové. Lidský faktor jako časovaná rozbuška, odpálí parádní průšvih, kdy to nejmíň čekáte. A co víc, ani o tom nebudete vědět. Kdy naposledy jste analyzovali vstupy vaší firmy a porovnali je s vývojem cen na trhu, třeba i v evropském či světovém měřítku?

Východisko: Důvěřujte, ale jasně prověřte

 • Zaveďte principy efektivního podnikového controllingu (systém jednoznačných ukazatelů rozhodování a varovných kontrolek minimalizující lidský faktor)
 • Nastavte kontrolní body
 • Zřiďte systém řízení rizik
 • Vytvořte systém reportingu

Nyní už víte, že se s podobnými překážkami jako vy, perou i ostatní majitelé či ředitelé firem. Už také víte, že existují řešení. Ne vždy jednoduchá a snadná, ale zcela určitě vyzkoušená, prošlapaná některými z vás.

Rozhodněte se vystoupit z kolotoče potíží hned

A pokud se vám zdá, že už nemůžete dál, východisko je v nedohlednu, rozhodnutí ne a ne padnout, možná vám pomůže staré buddhistické heslo:

„Když nevíš, co dělat, konej. Když nevíš, co říkat, mluv. Když nevíš, kam jít, běž.“ 


Krok za krokem

Pojďme se stát partnery a nastartujme společně růst vaší firmy. Nemusíte složitě hledat, dle prověřených zkušeností a certifikovaných modelů složíme všechny dílky vašeho podnikání a implementujeme zisková řešení.


Zvládli to jiní, zvládnete to i vy

Ruku v ruce s námi. Od prvního setkání, precizní analýzu, přes konkrétní kroky až po realizaci změn strategického managementu. Za použití nejmodernějších postupů odhalíme slabiny v podnikání. Posílíme silné stránky a využijeme příležitostí trhu.

Sdílení